Τοξότης

Ενδιαφέρον το διάστημα αλλά αρκετά έντονη η καθημερινότητα από πλευράς πιέσεων στον εργασιακό χώρο. Επιμεληθείτε την καλή σας φήμη και αποφύγετε να εκτεθείτε σε λεκτικές αντιθέσεις στις οποίες ενδέχεται να σας παρασύρουν γεγονότα τα οποία θα προκύψουν σκόπιμα εις βάρος σας αλλά δεν θα το συνειδητοποιήσετε αμέσως. Οικονομικά εξακολουθήστε να είστε φειδωλοί στα έξοδα και προνοητικοί στην διαχείριση. Ερωτικά μπορείτε να περάσετε καλά αυτό όμως δεν σας εγγυάται κάτι περισσότερο που θέλετε για μετά.