Σκορπιός

Η περίοδος που μεσολαβεί είναι ενδιαφέρουσα αλλά και αρκετά κουραστική. Το βάρος της προσοχής σας πρέπει να διατηρηθεί στον εργασιακό τομέα, ενώ οι σχέσεις σας με τους συνεργάτες ή τους πελάτες σας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν θετικές. Όσο και αν κάποιοι παράγοντες σας ενοχλούν αποφύγετε να το δείξετε με την συμπεριφορά σας. Οικονομικά αρκεστείτε σε ότι μπορείτε βραχυπρόθεσμα να τακτοποιήσετε ή να καταφέρετε και μην αφήνετε τις ελπίδες να σας παρασύρουν σε εξωπραγματικούς υπολογισμούς.