Παρθένος

Δεν αλλάζει πολύ το κλίμα με τις προηγούμενες μέρες αλλά αυξάνεται ο παράγοντας διευκόλυνσης από ανθρώπινους παράγοντες και από κάποιες εκβάσεις γεγονότων. Κινητικότητα θα παρατηρηθεί ή ευκαιρίες για μετακινήσεις ή ακόμα και για ταξίδια. Ενδιαφέρον αλλά και κούραση παρουσιάζουν σπουδαστικές και νομικές ενασχολήσεις, κατάλληλη περίοδος να βάλετε μια νέα τάξη στη ζωή σας προκειμένου να ξεκαθαρίσετε με συναισθηματικές ή οικονομικές εκκρεμότητες που δειλιάζετε να κουβεντιάσετε ή να θίξετε. Μην αφήσετε το Μάιο να περάσει αναξιοποίητος σε όλους τους τομείς.