Καρκίνος

Προχωρώντας ο Μάιος υποχωρούν τα προβλήματα εκείνα που σας απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα και σας δίνεται μια ηρεμία, όσο μπορεί να είναι εφικτή, από την πλευρά της εργασίας ή και της οικογένειας. Αισθητή θα είναι η αύξηση της κινητικότητας και η ταχύτητα που θα διαδέχεται το ένα γεγονός το άλλο. Προβληματική λίγο παραμένει η συναισθηματική σας ζωή, ενδεχομένως και η κατάσταση στα οικονομικά λόγω συσσώρευσης υποχρεώσεων. Ωστόσο τα φεγγάρια του Μαΐου σταδιακά φαίνεται ότι θα σας βοηθήσουν να λύσετε προβλήματα ή να βελτιώσετε συνθήκες διαβίωσης, έστω και προσωρινά.