Κριός

Το νέο φεγγάρι του Μαΐου συνεχίζει να δίνει κάποιες ελπίδες λύσης οικονομικών προβλημάτων, ο ανάδρομος Ερμής όμως διατηρεί την νευρικότητα στις κινήσεις και τις συναλλαγές. Θα πρέπει να διαβλέψετε τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνετε και να αποφύγετε πράγματα τα οποία θα λειτουργούσαν εις βάρος των συμφερόντων σας. Η εβδομάδα αυτή θεωρείται θετική να αποκαταστήσετε μια ζημιά ή να προωθήσετε την εφαρμογή ενός σχεδίου. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως σε όλα αυτά θα είναι και η συνεχής προσωπική  σας προσπάθεια συναισθηματικά τα πράγματα είναι καλύτερα ή λίγο πιο αληθινά.